Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverkets Regionala centrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på utbildning och information. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring utbildningsaktiviteter inom läkemedelssäkerhet/biverkningsfrågor.

Kontaktpersoner:
Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
eva.vikstrom-jonsson@regionstockholm.se

Fadiea Al-Aieshy, leg apotekare
fadiea.al-aieshy@regionstockholm.se

alternativt post till:

Sektion Läkemedelsutvärdering L2:04
ME Klinisk farmakologi
Karolinska Universtitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm