Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverkets Regionala centrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på utbildning och information. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring utbildningsaktiviteter inom läkemedelssäkerhet/biverkningsfrågor.

Kontaktpersoner:
Eva Wikström Jonsson, docent, bitr överläkare, tel: 517 716 07
eva.vikstrom-jonsson@sll.se

Fadiea Al-Aieshy, leg apotekare, tel: 517 720 01
fadiea.al-aieshy@sll.se

alternativt post till:

FE Läkemedelsutvärdering L7:03
FO Klinisk Farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm