Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biverkningsfall

Här finns några viktiga exempel på biverkningsrapporter som skickats från vården till biverkningsenheterna i Stockholm.

Fatal mjölksyreacidos vid metforminbehandling
Vid nedsatt njurfunktion medför behandling med metformin stor risk för ackumulation följt av mjölksyreacidos. Det beskrivs i ett fall från regionala biverkningsenheten.

Flagyl gav allvarlig leverpåverkan
Den regionala biverkningsenheten beskriver ett fall av leverpåverkan som biverkan i samband med flagylbehandling. Patienten hade ingen tidigare anamnes på överkonsumtion av läkemedel eller alkohol.

Diuretika och venlafaxin orsakade hyponatremi hos äldre kvinna
Mätning av S-natrium bör övervägas vid samtidig behandling med diuretika och antidepressiva hos äldre, rekommenderar den regionala biverkningsenheten.

Flicka utvecklade exantem efter vaccination med Gardasil
Den regionala biverkningsenheten påminner om att för nya läkemedel rapportera alla misstänkta biverkningar som inte tas upp som vanliga i Fass.

Simvastatin och sömnsvårigheter/mardrömmar
Patientfallen illustrerar vikten av att rapportera biverkningar som inte finns listade i Fass för att därmed öka kunskapen om läkemedels biverkningsprofil.

Phosphoral och hypokalemi med ventrikelflimmer
En äldre kvinna drabbades av ventrikelflimmer, troligen utlöst av hypokalemi till följd av tarmrengöringsmedlet Phosphoral. Den regionala biverkningsenheten beskriver fallet.

Yasmin och kolit
Den regionala biverkningsenheten uppmärksammar ett fall av ischemisk kolit i samband med p-pilleranvändning. Koliten har troligen orsakats av en arteriell trombos.