Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Phosphoral och hypokalemi med ventrikelflimmer

Fallet gäller en 87-årig kvinna med hjärtsvikt, KOL och hypertoni som behandlas med Furix Retard (furosemid), Seloken ZOC (metoprolol), Trombyl (acetylsalysylsyra) och Triatec (ramipril).

Aktuellt är att kvinnan ska genomgå en koloskopi. Bakgrunden är en viktnedgång på 10 kg. På eftermiddagen och kvällen innan undersökningen ges per os Phosphoral (Dinatr. phosph. Dodecahydr, natr. dihydrogenophosph. dihydr.) två gånger för att rengöra tarmen. Phosphoral är ett osmotiskt aktivt läkemedel och verkar genom att öka vätskeretentionen i tarmlumen.

Morgonen därpå hittas kvinnan livlös och EKG visar på ventrikelflimmer. HLR genomföres framgångsrikt. Laboratoriestatus visar ett P-Kalium, 2,6 mmol/l (ref. värde. 3,6–4,6). Kaliumnivån innan Phosphoral behandlingen är okänd.

Kvinnan intensivvårdas några dagar och kan efter åtta dagars vårdtid skrivas ut till annan vårdform, för rehabilitering. Kvinnan beskrivs då som något personlighetsförändrad med bristande orientering i tid och rum.

Hjärtarytmin tolkas som utlöst av hypokalemi efter Phosphoral-behandlingen. Hypokalemi och andra elektrolytrubbningar varnas för i Fass, under biverkningsavsnittet. Det finns tre tidigare fall med hypokalemi dokumenterade i den svenska biverkningsdatabasen. Inget av dessa fall fick dock så allvarliga konsekvenser som det aktuella fallet.

Fallet illustrerar vikten av att kontrollera känsliga patienters elektrolytstatus inför och eventuell efter behandling med osmotiskt aktiva laxeringsmedel.

Källa
Beloosesky Y, Grinblat J, Weiss A, Grosman B, Gafter U, Chagnac A.: Electrolyte disorders following oral sodium phosphate administration for bowel cleansing in elderly patients. Arch Intern Med. 2003 Apr 14;163(7):803-8. PubMed

Senast ändrad