Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biverkningsrapportering i TakeCare

Tidigare kunde biverkningsrapporten även fyllas i och skrivas ut från TakeCare, men nu kan rapportering enbart ske via Läkemedelsverkets E-tjänst eller via den blankett som hämtas på Läkemedelsverkets webbplats.