Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Yasmin och kolit

En 34-årig normalviktig, icke rökande kvinna stod på p-pillret Yasmin (etinylestradiol, drospirenon) sedan 1,5 år. Patienten hade inga andra läkemedel eller anamnes/ hereditet för trombossjukdom. Patienten sökte akut på grund av plötslig svår buksmärta förenad med blodig, lös, slemmig avföring.

Sigmoideoskopi visade rodnad, lättblödande slemhinna i colon descendens och ett cirka 5 cm långt sår. Undersökaren misstänkte ischemisk kolit, vilket verifierades med PAD. Orsaken till koliten misstänktes vara en trombos på artärsidan som biverkan av Yasmin. Patienten förbättrades och skrevs ut med rekommendation att inte använda p-piller.

Förnyad koloskopi två månader senare inkluderande PAD var normal. Koagulationsutredning 4 månader efter insjuknandet gav ingen förklaring till patienten kolit.

Yasmin är ett relativt nytt antikonceptionellt läkemedel som registrerades i september 2000. Trombos är en känd, men ovanlig biverkning av kombinerade hormonella preventivmedel. Den venösa trombosen är mest vanlig, men arteriella tromboser förekommer också och ett flertal kärl i olika organ kan drabbas.

En trombos i kärlen i tarmen kan medföra uppkomst av ischemisk kolit. Hos yngre individer är ischemisk kolit mycket ovanligt, men har beskrivits i samband med användning av p-piller.

Fallet beskriver en ischemisk kolit i samband med p-pillerbehandling och illustrerar att tromboser kan uppkomma i alla kärl i kroppen.

Källa
Samuelsson E. Kombinerade p-piller och risken för venös tromboembolism (VTE). Information från Läkemedelsverket 2005;16(7):27-30.

Mann DE, Kessel ER, Mullins DL, Lottenberg R. Ischemic colitis and acquired resistance to activated protein C in a woman using oral contraceptives. Am J Gastroent 1998;93:1960-2. PubMed

Senast ändrad