Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simvastatin och sömnsvårigheter/mardrömmar

En 73-årig kvinna drabbades av sömnsvårigheter efter intag av simvastatin 10 mg dagligen. Besvären försvann när patienten avbröt behandlingen men återkom när simvastatin återinsattes tillsammans med Ezetrol (ezetimib). Simvastatin är nu utsatt.

En 54-årig kvinna fick efter insättning av simvastatin 20 mg besvär av svåra mardrömmar. Patienten satte själv ut medicinen efter ett par veckors behandling på grund av biverkningarna, varpå mardrömmarna försvann.

Mardrömmar eller andra sömnsvårigheter finns inte listade som biverkningar för simvastatininnehållande preparat i Fass 2006. I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns det för närvarande 34 rapporter om mardrömmar, 9 insomnia och 10 om sömnrubbning utav totalt 830 biverkningsrapporter. Läkemedelsverket har uppmärksammat mardrömmar och andra sömnstörningar av simvastatin hösten 2005.

Patientfallen illustrerar vikten av att rapportera biverkningar som inte finns listade i Fass för att därmed öka kunskapen om läkemedels biverkningsprofil.

Källa

Ekman E, Vinge E. Mardrömmar och andra sömnstörningar av simvastatin. Information från Läkemedelsverket 2005;6.

Senast ändrad