Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flicka utvecklade exantem efter vaccination med Gardasil

En 17-årig flicka som vaccinerats med Gardasil fick 1–2 dagar efter första vaccinationen utslag av röda små prickar över hela bålen. Utslagen klingade av utan behandling efter 2–3 dagar Rapportören tolkade inte utslagen som urtikariella.

Gardasil är ett vaccin för prevention av bland annat cervixcancer orsakad av humant papillom virus (HPV). Den primära vaccinationsserien utgörs av tre separata doser (0, 2, 6 månader). Maximal effekt av vaccinet uppnås hos HPV-naiva individer, varför barn och ungdomar före sexualdebut utgör den primära målgruppen för vaccination.

Exantem är inte upptaget i Fass som biverkan av Gardasil. Läkemedelsverkets biverkningsdatabas SWEDIS innehåller sju biverkningsrapporter för Gardasil, varav två är urtikaria, en klåda, en lokal reaktion och en purpura UNS.

För nya läkemedel (<2år) ska alla misstänkta biverkningar rapporteras, om de inte är beskrivna som vanliga i Fass/produktresumén.

Senast ändrad