Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abakavir

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-14] Obs Innehåller komb läkemedel [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM