Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt

2020

Näslund J, Asker N, Fick J, Larsson J, Norrgren L. Naproxen affects multiple organs in fish but is still an environmentally better alternative to diclofenac. Aquatic Toxicology, Volume 227, October 2020. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105583

Fahlman J. The fate and effect of pharmaceuticals in boreal surface waters. Dissertation for PhD. Department of Ecology and Environmental Science Umeå 2020.
2020-09-01

Reducing emissions from antibiotic production
SIWI
2020-07-02

Test av betalningsmodell för nya antibiotika startar
Läkemedelsvärlden
2020-06-18

Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan
Forskning.se
2020-06-16

Ramström, H., Martini, S., Borgendahl, J. et al. Pharmaceuticals and Environment: a web-based decision support for considering environmental aspects of medicines in use. Eur J Clin Pharmacol (2020). https://doi.org/10.1007/s00228-020-02885-1
2020-05-10

Rapport: Läkemedelsindustrin bakom hälsoproblem i Indien
Dagens nyheter
2020-02-19

Miljön viktig i regeringens AMR-strategi
Läkemedelsvärlden
2020-02-17

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
2020-02-10

Starka läkemedel släpps rakt ut i naturen i Sverige
SVT
2020-02-08

Förskrivare ges tips om läkemedel och miljö
Läkemedelsvärlden
2020-02-04

Nijsingh N, Munthe C and Larsson DGJ. Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and disincentives. Environmental Health (2019) 18:95 https://doi.org/10.1186/s12940-019-0531-1.
2020-01-20

Nya ämnen att leta efter i grundvattnet
Sveriges geologiska undersökning
2020-01-15

Tepper V, Nykvist M, Gillman A, Skog E, Wille M, Lindström HS, Tang C, Lindberg RH, Lundkvist Å, Järhult JD. Influenza A/H4N2 mallard infection experiments further indicate zanamivir as less prone to induce environmental resistance development than oseltamivir. J Gen Virol. 2019 Dec 19. doi: 10.1099/jgv.0.001369.
2020-01-07

2019

Stor pilotanläggning ska rena avloppsvatten från läkemedelsrester
Cision
2019-12-12

‘Dump it down the drain’: How contaminants from prescription-drug factories pollute waterways
Gilbert N
2019-12-11

Stockholms vatten fulla av läkemedel – aktivt kol kan vara lösningen
SVT nyheter
2019-12-04

Våtmarker reducerar läkemedel
Cirkulation
2019-11-28

Miljöarbetet i regionerna 2019
Sveriges Kommuner och Landsting
2019-11-27

Pharmaceutical Residues in Freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-11-13

Carter LJ, Agatz A, Kumar A, Williams M. Translocation of pharmaceuticals from wastewater into beehives. Environ Int. 2019 Nov 8;134:105248. doi: 10.1016/j.envint.2019.105248.
2019-11-08

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Redovisning 2018-19.
Svenskt Vatten
2019-10-30

Nya data: stora utsläpp vid tillverkning
Läkemedelsvärlden
2019-10-29

Nu kan gröna läkemedel belönas vid upphandling
Läkemedelsvärlden
2019-10-28

Miljögifter och övergödning – Upplands vattendrag får underkänt
SVT nyheter
2019-10-21

Mediciner förändrar fiskars beteende
forskning.se
2019-10-17

”AMR är en fråga som vi kommer att fördjupa oss i”
Läkemedelsvärlden
2019-10-17

Svensk expertis inom AMR ska hjälpa globalt
Socialdepartementet
2019-10-17

Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017
European Medicines Agency
2019-10-15

Klimateffekterna från anestesin kan minska
Läkartidningen
2019-10-10

Ministrar vill jobba ihop mot AMR
Läkemedelsvärlden
2019-10-01

Pharmaceutical residues in freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-09-23

De mäter hur p-piller och psykofarmaka påverkar fiskarna
Mitt i
2019-09-14

Hoppas på hackare i antibiotikaresistensfrågan
Läkemedelsvärlden
2019-09-06

En effektivare uppföljning av antibiotika för djur
Regeringen
2019-09-05

Läkemedelsrening i Degeberga reningsverk
Kristianstads kommun
2019-09-04

Sverige anordnar internationell högnivåkonferens om antibiotikaresistens
Regeringen
2019-09-02

Nytt initiativ ska minska utsläppen av antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-08-27

Restnoteringar kan bidra till antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-08-22

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska
Läkemedelsvärlden
2019-08-16

Bengtsson-Palme J, Milakovic M, Švecová H, et al. Industrial wastewater treatment plant enriches antibiotic resistance genes and alters the structure of microbial communities. Water Res. 2019 Oct 1;162:437-445. doi: 10.1016/j.watres.2019.06.073.
2019-08-12

Läkemedelsrester i Vättern kartläggs
SVT nyheter
2019-07-18

”Inget skäl att släppa ut antibiotika”
Läkemedelsvärlden
2019-07-02

”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”
Forskning.se
2019-06-20

Bakterier i avloppsvattnet resistenta mot nya antibiotika
Forskning.se
2019-06-13

Statistik över antibiotikaförsäljning samt om antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt
2019-06-11

”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”
Läkemedelsvärlden
2019-06-05

Så vill EMA snabba på antibiotikautvecklingen
Läkemedelsvärlden
2019-05-27

Antibiotika – ”Vi kan inte bara göra utredningar”
Läkemedelsvärlden
2019-05-21

”Utsläppen måste kunna kontrolleras”
Läkemedelsvärlden
2019-05-16

Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester
Läkemedelsvärlden
2019-05-09

New database for pharmaceutical in the environment initiatives
Safer Pharma
2019-05-01

No time to wait: securing the future from drug-resistant infections
Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance
2019-05-01

Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år
Läkemedelsvärlden
2019-04-29

Bakteriell hjärnhinneinflammation kan behandlas utan antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-04-10

Vill utveckla läkemedel mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-04-04

European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment
European Commission
2019-03-11

Beslut om dricksvattenkvalitet
Regeringskansliet
2019-03-07

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika
Läkartidningen
2019-03-06

Klimatstrategi och dricksvatten i fokus på miljörådsmöte
Regeringskansliet
2019-03-01

Ökning av resistenta bakterier väcker oro
Läkemedelsvärlden
2019-02-28

Läkemedelsrester ökar i färskvatten
Läkemedelsvärlden
2019-02-22

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården
Forskning.se
2019-02-12

Trots ökning tas för få helt nya antibiotika fram
Läkemedelsvärlden
2019-02-11

Miljöspendanalys
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Landstingens miljöpåverkan
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Pharmaceutical industry lacks a clear and transparent commitment to environmental protection
Health Care Without Harm
2019-01-28

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept
Läkemedelsvärlden
2019-01-22

Antibiotikaförsäljningen minskade med 4,4 procent i fjol
Folkhälsomyndigheten
2019-01-18

Kan etappbelöningar ge fler nya antibiotika?
Läkemedelsvärlden
2019-01-15

Myndighetssamarbete ska främja nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-01-14

New hope to rescue the livesaving antibiotics
SIWI Stockholm International Water Institute
2019-01-10

Karkman, A., K. Pärnänen, and D.G.J. Larsson. Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments.
Nature Communications, 2019. 10(1): p. 80.
2019-01-08

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Verksamhetsplan 2019–2023
Läkemedelsverket
2019-01-07

2018

Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024
Nordiska ministerrådet
2018-12-10

The enzyme toilet rim block ‘pCure’ does not efficiently remove drug residues in a hospital setting - exemplifying the importance of on-site implementation testing
Infection Ecology & Epidemiology
2018-12-07

“Arbetet mot resistens måste vara mångsidigt”
Läkemedelsvärlden
2018-12-05

Samverkan om antibiotika fortsätter med Vinnovastöd
Läkemedelsvärlden
2018-11-30

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag
Läkemedelsverket
2018-11-26

Ny aftale: Nyt stort internationalt forsknings – og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
2018-11-15

Skydda antibiotikan
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket
2018-11-14

Minskad förskrivning av antibiotika till barn
Läkartidningen
2018-11-12

Antimicrobial resistance. World antibiotic awareness week 2018 (12-18 november) - Think twice. Seek Advice.
WHO
2018-11-07

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar
Läkemedelsvärlden
2018-11-07

Antibiotikaresistens bakom 33 000 dödsfall i Europa under ett år
Läkartidningen
2018-11-07

Antimicrobials in sewage treatment plants - Occurrence, fate and resistance
Avhandling av Marcus Östman
2018-10-30

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp
Läkemedelsvärlden
2018-10-22

Apotek arbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2018-10-12

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”
Läkemedelsvärlden
2018-10-10

A microsimulation model projecting the health care costs for resistance to antibacterial drugs in Sweden
European Journal of Public Health
2018-10-09

Diklofenak – läkemedel med rätt att döda
Forskning.se
2018-10-08

Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts
Läkemedelsvärlden
2018-10-04

Diklofenak utvärtes: få biverkningar, men belastar miljön
Läkemedelskommittén Landstinget i Kalmar län
Läkemedelsnytt 2018: Nr 4–21 sep
2018-10-04

Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions
BMC Public Health
2018-10-03

Miljövarning för diklofenak på apoteken
Janusinfo
2018-10-03

Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan
Sveriges Apoteksförening
2018-10-03

Läkemedelsutsläppen i Östergötland kartläggs
SVT Nyheter Öst
2018-10-02

Diklofenak – risk för hjärta och miljö
Janusinfo
2018-10-02

Läkemedel i miljön. Rapport från Läkemedelsverket. Delredovisning av regeringsuppdrag Läkemedel i miljön.
Läkemedelsverket
2018-10-01

Läkemedelsrester gjorde gäddor till sämre jägare
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Läkemedelsforskare avväpnar bakterier
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Försäljningen av antibiotika till djur minskade igen
Jordbruksverket
2018-09-14

New treatment system able to remove at least 95% of pharmaceuticals from waste water
European Commission
2018-09-12

Environmentally relevant exposure to an antidepressant alters courtship behaviours in a songbird
Chemosphere
2018-08-14

Utredning ska föreslå förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på återvinning av fosfor
Regeringskansliet
2018-07-12

Regeringen vill säkerställa tillgången till antibiotika
Regeringskansliet
2018-06-28

Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner
Läkemedelsverket
2018-06-18

Pris till arbetet med miljödatabasen
Janusinfo
2018-06-14

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Havs- och vattenmyndigheten
2018-06-14

EU:s bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018
2018-06-05

Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön
Socialdepartementet
2018-05-31

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö
SLL Hållbarhet
2018-05-29

Våra läkemedel anrikas i spindlar
Forskning.se
2018-05-22

Joint Statement | Europe must align policies to tackle Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial Resistance
European public health alliance (epha)
2018-05-17

Permanent läkemedelsrening i Linköping
Evidens nr 2, 2018
2018-05-14

Nytt stöd ska minska rester av läkemedel i Sveriges vatten
Regeringen
2018-05-09

Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika
Uppsala universitet
2018-04-23

Industry need to accept responsibility for their pharmaceutical pollution
Health Care Without Harm
2018-04-1

Joint Declaration on Pharmaceuticals in the Environment
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
2018-04-10

Folkhälsohot: antibiotikakonsumtionen ökar stort
Läkemedelsvärlden
2018-03-26

Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA
European Food Safety Authority
2018-02-27

Stor försäljning av olaglig antibiotika
Läkemedelsvärlden
2018-02-07

Försäljning av läkemedelsrenaren Pcure upphör
Läkemedelsvärlden
2018-01-26

Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens
LäkemedelsVärlden
2018-01-25

Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne
Högskolan Kristianstad
2018-01-25

Tracking progress to address AMR
AMR Industry Alliance
2018-01-22

Reviderad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020 – underlag för samverkansgruppens fortsatta arbete
Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten
2018-01-12

Från och med idag har Sverige en klimatlag
Regeringen
2018-01-01

2017

ECOdrug: a database connecting drugs and conservation of their targets across species
Nucleic Acids Res
2017-12-21

Inför producentansvar - från tablett till toalett
Svenskt Vatten
2017-12-08

From antimicrobial resistance to off-grid solar: Frontiers 2017 explores the newest environmental issues facing the planet
FN
2017-12-05

Antimicrobial resistance from environmental pollution among biggest emerging health threats, says UN Environment
FN
2017-12-05

Careless disposal of antibiotics could produce ‘ferocious superbugs,’ UN environment experts warn
FN
2017-12-05

Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika
TLV
2017-12-01

Kassera läkemedel på rätt sätt
Janusinfo
2017-11-22

Tonvis med diklofenak i våra vatten - regeländring behövs
Läkartidningen
2017-11-17

Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel
Janusinfo
2017-11-15

Arbete mot antibiotikaresistens
Regeringen
2017-11-15

Antibiotic resistance is ‘crisis we cannot ignore,’ UN warns, calling for responsible use of these medicines
FN
2017-11-13

Ingen antibiotikaförskrivning på distans
LäkemedelsVärlden
2017-10-31

Billigare mediciner kan vara miljöbovar
tv4 nyheterna
2017-10-26

Sverige driver hårdare regler i EU för antibiotikabehandling av djur
Regeringen
2017-10-24

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”
LäkemedelsVärlden
2017-10-19

Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön
Regeringen
2017-09-06

Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs
LäkemedelsVärlden
2017-09-04

Stor satsning på rent hav
Regeringen
2017-08-29

Behov av avancerad rening vid avloppsreningsverk
Naturvårdsverket
2017-06-12

Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se
2017-06-07

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. Rapport 6766, april 2017.

Naturvårdsverket
2017-06-07

Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se
2017-06-01

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se
2017-05-23

Så kan landstingen få bidrag för mindre lustgasutsläpp.
Dagens Medicin
2017-03-09

Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet
2017-02-09

2016

Vill se mer miljökrav på läkemedel.
Dagens Medicin
2016-12-28

Hjärtat inför egen hållbarhetsmärkning.
Svensk Farmaci
2016-12-08

Läkemedel säljs utan miljökrav.
svt.se
2016-11-21

Oroande spår av resistenta bakterier i luft.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
2016-11-18

Billiga läkemedel ett hot mot miljön
forskning.se
2016-11-15

Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk.
DN Debatt
2016-11-04

Var femte gråtrut bär på multiresistenta bakterier
Dagens Nyheter
2016-09-19

Forskare vill skärpa kraven på läkemedelstillverkarna
Dagens Nyheter
2016-09-19

Avloppsvatten ska renas med hjälp av enzymer
Läkartidningen
2016-08-29

Ny databas samlar miljödata om läkemedel
Svensk Farmaci
2016-06-09

Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals 12-13 april i Uppsala
2016-06-09

Helt ny teknik för rening av läkemedel testas
Svensk Farmaci
2016-06-09

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. En kunskapssammanställning. Rapport 2016-04.
Svenskt Vatten
2016-05-11

Ny databas för info om läkemedel i miljön
Janusinfo
2016-04-25

Farmacipersonal räddar ett ton läkemedel från tippen
Dagens medicin
2016-04-25

Så ska utsläpp av läkemedel minskas
Läkemedelsvärlden
2016-04-14

P-pillerutsläpp påverkar flera generationer
Örebro universitet
2016-03-04

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?
Läkemedelsverket
2016-03-03

Ny rening av läkemedelsrester i avloppsvatten ska utvärderas
Umeå universitet
2016-03-02

Drugs past their expiration date
JAMA
2016-02-02

"Ett hållbart recept för en frisk framtid"
- MistraPharmas avslutande konferens den 14 oktober 2015
2016-01-12

2015

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens
Pressmeddelande
2015-11-25

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens
Läkemedelsverket
2015-11-18

Antibiotikabehandling till djur minskar
LäkemedelsVärlden
2015-10-20

Storspiggar fick testa Prozac
UNT
2015-10-19

Nytt center för läkemedel och miljö
MistraPharma pressmeddelande
2015-10-14

De samarbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2015-09-10

Erytromycin in på miljöbevakningslista
Janusinfo
2015-09-08

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön
Läkemedelsverket
2015-09-08

Resandet ökar på resistens
Läkemedelsvärlden
2015-08-25

Tre Kronor af Stockholm återvänder hem tisdag 18 augusti
Pressmeddelande
2015-08-17

Akademiskt samarbete för att minska läkemedelsutsläpp
Dagens Medicin
2015-07-01

Tio förslag kan förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel
Janusinfo
2015-06-25

Läkemedel påverkar avgiftningsenzymer hos fisk
Uppsala universitet
2015-06-16

Trots ny teknik – läkemedelsrester renas inte från vattnet
2015-06-01

Sjukhus måste rena avlopp från läkemedelsrester
Nytt från Öresund
2015-04-21

Vi bygger Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten
Tekniska verken, Linköping
2015-04-15

Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande
Läkemedelsverket
2015-03-30

Oxazepam och diklofenak i fisk fångad i Stockholm
Janusinfo
2015-03-20

Fiskar och barn ska motivera till att returnera läkemedel
Apoteket Hjärtat. Pressmeddelande
2015-02-19

Senast ändrad 2020-09-14