Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt

2024

Uppdrag att fortsätta utveckla försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet S2023/02005
Rapport från Läkemedelsverket
Datum: 2024-03-21
Dnr: 1.1.8-2023-052924

Uppdrag att fortsätta utveckla försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet
Rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Datum: mars 2024
Dnr: 2014/2023

Sanja Riikonen, Johanna Timonen, Tiina Sikanen. Environmental considerations along the life cycle of pharmaceuticals: Interview study on views regarding environmental challenges, concerns, strategies, and prospects within the pharmaceutical industry, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 196, 2024, 106743, ISSN 0928-0987, https://doi.org/10.1016/j.ejps2024.106743.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2023 Pdf, 804.9 kB.
Rapport från Läkemedelsverket
Datum: Februari 2024
Dnr: 1.1.2-2023-109778

Mark P. Lentz, Duncan J. Graham, Michelle T.H. van Vliet. Drought impact on pharmaceuticals in surface waters in Europe: Case study for the Rhine and Elbe basins,
Science of The Total Environment, Volume 922, 2024, 171186, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171186.

Bättre läkemedelsrening senast 2045
Läkemedelsvärlden
2024-02-31

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

Nationell läkemedelsstrategi 2024–2026
Socialdepartementet
2024-02-05

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val
Läkartidningen
2024-01-31

Fyra regioner klarade mål för antibiotika på recept
Läkemedelsvärlden
2024-01-30

Svenskarna bra på att lämna in sina mediciner
Läkemedelsverket
2024-01-30

Urban wastewater: Council and Parliament reach a deal on new rules for more efficient treatment and monitoring
Council of the European Union
2024-01-29

Lång resa kvar till ny läkemedelslagstiftning
Läkemedelsvärlden
2024-01-24

Effektivare tillsyn över apotek, bättre skydd vid patientskador samt översyn av handel med receptfria läkemedel SOU 2023:101
Regeringen
2024-01-17

2023

Sverige leder nätverk mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2023-12-14

Public consultation on antimicrobial manufacturing effluent guidance
WHO
2023-12-14

Bengtsson-Palme J, Abramova A, Berendonk TU, et al. Towards monitoring of antimicrobial resistance in the environment: For what reasons, how to implement it, and what are the data needs? Environment International, Volume 178, 2023,108089, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108089.

Svenskarna följer läkares råd om antibiotika
Läkemedelsverket
2023-11-23

Kidd KA, Backhaus T, Brodin T, Inostroza PA, McCallum ES. Environmental risks of pharmaceutical mixtures in aquatic ecosystems: reflections on a decade of research. Environ Toxicol Chem. 2023 Aug 2. doi: 10.1002/etc.5726. Epub ahead of print. PMID: 37530415.

Bengtsson-Palme J, Abramova A, Berendonk TU, et al. Towards monitoring of antimicrobial resistance in the environment: For what reasons, how to implement it, and what are the data needs?, Environment International, Volume 178, 2023, 108089, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108089.

Elkanah Linder, Johanna Villén, Marmar Nekoro, Björn Wettermark, Sofia Kälvemark Sporrong. Stakeholders' perspectives and use of web-based knowledge support for environmental information on pharmaceuticals. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy. Volume 11, 2023, 100303, ISSN 2667-2766, https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2023.100303.

Daniela Gildemeister, Caroline T.A. Moermond, Cecilia Berg, Ulrika Bergström, Lucie Bielská, Maria Grazia Evandri, Marco Franceschin, Boris Kolar, Mark H.M.M. Montforts, Christine Vaculik. Improving the regulatory environmental risk assessment of human pharmaceuticals: Required changes in the new legislation. Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 142, 2023, 105437, ISSN 0273-2300, https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2023.105437

Moermond CTA, Berg C, Bergström U, Bielská L, Evandri MG, Franceschin M, Gildemeister D, Montforts MHMM. Proposal for regulatory risk mitigation measures for human pharmaceutical residues in the environment. Regul Toxicol Pharmacol. 2023 Jul 9:105443. doi: 10.1016/j.yrtph.2023.105443. Epub ahead of print. PMID: 37433367.

Antibiotikaresistensen ökar i Sverige
Läkartidningen
2023-06-28

Våra värkläkemedel ett potentiellt hot mot Mälaren
Läkemedelsvärlden
2023-06-19

European Commission. European Health Union: EU steps up the fight against antimicrobial resistance.
2023-06-13

Linder E, Wettermark B, Ovesjö ML, Sporrong SK, Ramström H. Knowledge support for environmental information on pharmaceuticals: experiences among Swedish Drug and Therapeutics Committees. BMC Health Serv Res. 2023 Jun 12;23(1):618

Förhöjda halter av läkemedelsrester i flera skånska vattendrag
Länsstyrelsen Skåne
2023-06-15

Läkemedelsverket ska minska läkemedlens miljöeffekter
Läkemedelsverket
2023-06-13

European Health Union: EU steps up the fight against antimicrobial resistance
European Commission
2023-06-13

Tema antibiotika/infektioner
Tidningen Evidens nr 2, 2023

Tidigare okänd antibiotikaresistens utbredd bland bakterier
Chalmers University of Technology
2023-06-07

Kommer antibiotikan att bita? Nytt test ska guida
Läkemedelsvärlden
2023-05-22

Nu går Stramas arbete på »export«
Läkartidningen
2023-05-08

Joakim Larsson får pris för forskningskommunikation
Läkemedelsvärlden
2023-04-14

Penicillin V ökade förekomsten av betalaktamresistens i tarmfloran
Läkartidningen
2023-04-04

Avlopp oväntat stor källa till antibiotikaresistens
forskning.se
2023-04-03

Replik: Jo, evidensen för Fysisk aktivitet på recept är stark
Läkartidningen
2023-03-31

Superkraft hos lurig bakterie nu avslöjad
forskning.se
2023-03-28

Det vetenskapliga stödet för fysisk aktivitet på recept är inte starkt
Läkartidningen
2023-03-28

Utbildning halverade äldres användning av antibiotika
forskning.se
2023-03-22

Fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut
Läkartidningen
2023-03-17

Helle Håkonsen, Simone Dohle, Henric Rhedin, Tove Hedenrud. Preferences for medicines with different environmental impact – a Swedish population-based study. Environmental Advances (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.envadv.2023.100358

Far – underutnyttjad metod trots starkt vetenskapligt stöd
Läkartidningen
2023-03-14

Slut med diklofenak på apotekshyllorna
Dagens medicin
2023-02-28

”Slående starkt stöd för nya miljökrav”
Läkemedelsvärlden
2023-02-15

Sprej mot bakterier kan bli ett alternativ till antibiotika
forskning.se
2023-02-01

Försäljningen av antibiotika ökade under 2022
Folkhälsomyndigheten
2023-02-01

Rörliga proteiner ledtråd till antibiotikaresistens
forskning.se
2023-01-27

Region Stockholms läkemedelskommitté. Kloka listan 2023. Miljöeffekter av läkemedel. Vad kan man som förskrivare göra?
2023-01-23

Helwig, K, Niemi, L, Stenuick, J-Y, et al. (2023), Broadening the perspective on reducing pharmaceutical residues in the environment. Environ Toxicol Chem. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/etc.5563

Tungt medicinerade uttrar i Norrbottens vattendrag
Svt nyheter
2023-01-15

Så får uttrarna i sig rester av läkemedel
Svt nyheter
2023-01-15

Rester av antibiotika i vatten hot mot människors hälsa
forskning.se
2023-01-10

Uthålliga bakterier försvårar behandling med antibiotika
forskning.se
2023-01-09

2022

Frågor om läkemedel och miljö viktiga under 2022
Läkemedelsvärlden
2022-12-22

Forskningssamarbete kring antibiotikaresistens utökas
Läkemedelsvärlden
2022-12-21

Bose APH, McCallum ES, Avramovic M, et al. Pharmaceutical pollution disrupts the behavior and predator-prey interactions of two widespread aquatic insects. iScience 25, 105672, December 22, 2022.

15 things that need to happen in 2023 – for a robust response on antibiotic resistance!
ReAct
2022-12-20

GBD 2019 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2022; 400: 2221–48. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02185-7

Hammel E, Webster TF, et al. Implications of PFAS definitions using fluorinated pharmaceuticals. iScience 25, 104020, april 15, 2022.

WHO: Livshotande bakterier allt mer resistenta
Läkemedelsvärlden
2022-12-12

Munk P, Brinch C, et al. Genomic analysis of sewage from 101 countries reveals global landscape of antimicrobial resistance. Nature communications. 2022.13:7251.

Bästa metoderna för att bekämpa antimikrobiell resistens
Läkemedelsverket
2022-11-22

Assessing the health burden of infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU/EEA, 2016–2020
European Centre for Disease Prevention and Control
November 2022

Försäljningen av antibiotika till djur har nästan halverats
Läkemedelsverket
2022-11-18

Rapport: Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas
Folkhälsomyndigheten
2022-11-14

Ansträngd marknad för antibiotika: »Läge för staten att vidta åtgärder«
Läkartidningen
2022-11-14

Dessa ska tycka till om avloppsdirektivet
Läkemedelsvärlden
2022-11-09

Kommissionen skärper krav på läkemedelsrening
Läkemedelsvärlden
2022-11-08

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar
forskning.se
2022-11-04

Ny typ av antibiotika effektiv mot resistenta bakterier
forskning.se
2022-11-03

Pilotstudie för nytt reningssteg inleds i Uppsala
Svenskt Vatten
2022-10-31

Föreslår gränsvärden för utsläpp av aktiv substans
Läkemedelsvärlden
2022-10-31

Så vill TLV utforma miljöpremien
Läkemedelsvärlden
2022-10-31

Uppdaterat program ska minska antibiotikaresistensen i vården
Läkartidningen
2022-10-28

European Commission. European Green Deal: Commission proposes rules for cleaner air and water.
2022-10-26

European Commission. Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive.
2022-10-26

Svenska Läkaresällskapet. Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Tips & inspiration för dig som är läkare. Pdf, 10.8 MB.
2022-10-12

Munthe C, Malmqvist E, Rönnerstrand B (2022) Non-prescription acquisition of antibiotics: Prevalence, motives, pathways and explanatory factors in the Swedish population. PLoS ONE 17(9): e0273117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273117

Moermond CTA, de Rooy M. The Dutch chain approach on pharmaceuticals in water: stakeholders acting together to reduce the environmental impact of pharmaceuticals. Br J Clin Pharmacol. 2022 https://doi.org/10.1111/bcp.15509

John P. Sumpter, Andrew. C. Johnson, Tamsin, J. Runnalls. Pharmaceuticals in the aquatic environment: No answers yet to the major questions. Environmental Toxicology and Chemistry 2022, https://doi.org/10.1002/etc.5421

Mer ansvarsfull försäljning av diklofenak
Apoteksföreningen
2022-06-30

När blir Välvald en riktig hållbarhetsmärkning?
Läkemedelsvärlden
2022-06-28

”Industrin sätter standard för utsläpp på egna villkor”
Läkemedelsvärlden
2022-06-14

Industriallians lanserar ny standard för utsläpp
Läkemedelsvärlden
2022-06-14

”Miljöpremiens storlek är avgörande”
Läkemedelsvärlden
2022-06-08

Skärgårdselever på läkemedelsjakt
Skärgården
2022-06-05

Försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssystemet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
2022-06-02

Läkemedelsverket föreslår hårda krav för miljöpremie
Läkemedelsvärlden
2022-05-31

Försöksverksamhet för miljöpremie i förmånssystemet S2021/04129 (delvis)
Delredovisning från Läkemedelsverket
2022-05-31

EMA guidance supports development of new antibiotics
European Medicines Agency
2022-05-24

Läkemedelsbranschen lanserar ett hållbarhetsmanifest
Lif
2022-05-23

Nya grepp ska rädda kvar äldre antibiotika i Sverige
Läkemedelsvärlden
2022-05-17

”Antibiotikaresistens är den största läkemedelsfrågan”
Läkemedelsvärlden
2022-05-06

Förskrivningen av antibiotika ökar svagt
Läkemedelsvärlden
2022-05-05

Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika
Läkemedelsverket
2022-05-02

Färre resistensgener efter kortare antibiotikakur
Läkemedelsvärlden
2022-04-12

Antibiotika fortsätter nedåt – Socialstyrelsens rapport ”Statistik om läkemedel 2021
2022-04-05

Recommendations for greener human medicines in the revision of the EU general pharmaceuticals legislation
Health Care Without Harm
2022-03-29

Environmental dimensions of antimicrobial resistance summary for policymakers
UN environment programme
2022-03-29

Enable-2 satsar på fyra projekt om nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2022-03-29

Insekter i Fyrisån bar på 33 olika läkemedelssubstanser
Uppsala universitet
2022-03-18

Wilkinson JL et al. Pharmaceutical pollution of the world’s rivers. PNAS 2022 Vol. 119 No. 8 e2113947119

Antimicrobial resistance surveillance in Europe
European Centre for disease prevention and control
World Health Organization
2022

Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika
Läkemedelsvärlden
2022-02-22

Mälarenergi i samarbete för att rena avlopp från mikroföroreningar
MälarEnergi
2022-02-09

Malnes D et al. Occurrence and mass flows of contaminants of emerging concern (CECs) in Sweden's three largest lakes and associated rivers. Chemosphere Volume 294, May 2022, 133825. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133825

”Lagstiftning kan vara nödvändig”
Läkemedelsvärlden
2022-01-28

Rapportering av uppdraget delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen 2021
Läkemedelsverket
2022-01-27

Analys: Brant ökning av multiresistenta bakterier
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Nationell insats mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Reducing antimicrobial resistance in food production: How healthcare professionals can help
Health Care Without Harm
2022-01-21

Forskare söker svar om resistens i avloppsvattnet
Extrakt
2022-01-20

Antibiotika på recept svagt nedåt även 2021
Läkemedelsvärlden
2022-01-20

Antimicrobial resistance collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis
Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0
2022-01-19

Wolfram, J., Stehle, S., Bub, S., Petschick, L.L. and Schulz, R. (2021) Water quality and ecological risk in European surface waters – Monitoring improves while water
quality decreases. Environment International 152: 106479. doi:10:1016/j.envint.2021.106479

Effektivare rening kostar miljarder
Läkemedelsvärlden
2022-01-14

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas
Läkemedelsverket
2022-01-10

2021

Ja till högre pris ska rädda kvar antibiotikum
Läkemedelsvärlden
2021-12-14

Responsible Antibiotics Manufacturing Platform (RAMP)
SIWI
2021-12-16

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar förekomst hos boskapsdjur och vilda djur
Nyhetsbrev klimatanpassning från myndighetsnätverket för klimatanpassning 
2021-12-08

Läkare behöver öka sina kunskaper om antibiotika
Läkartidningen
2021-12-03

Minskning av antibiotika i EU men hög resistens
Läkemedelsvärlden
2021-11-18

Reported decrease in antibiotic consumption across EU/EEA during COVID-19 pandemic
European Centre for Disease Prevention and Control
2021-11-18

Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) - Annual Epidemiological Report for 2020
European Centre for Disease Prevention and Control
2021-11-18

Nya molekyler kan ge antibiotika mot resistenta bakterier
forskning.se
2021-11-17

World antimicrobial awareness week
WHO
18–24 november

Vill införa ”bortglömt” antibiotikum
Läkemedelsvärlden
2021-11-15

Svensk antibiotikaförskrivning bland den lägsta
OECD Health at a Glance 2021
2021-11-09

Larsson, D.G.J., Flach, CF. Antibiotic resistance in the environment. Nat Rev Microbiol (2021). https://doi.org/10.1038/s41579-021-00649-x

”Sverige måste leda kampen mot den tysta pandemin”
DN Debatt.
2021-10-31

Edlund C, et al. The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in adults with febrile urinary tract infection, and its effects on the intestinal microbiota: a randomised multicentre clinical trial in Sweden. Lancet Infectious diseases. Published:October 28, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00407-2

Kanwischer M, et al. Substances of emerging concern in Baltic Sea water: Review on methodological advances for the environmental assessment and proposal for future monitoring. Ambio. 2021 Oct 12.
2021-10-27

Antibiotika ökade under tredje kvartalet
Läkemedelsvärlden
2021-10-26

Så här ska EU:s nya dricksvattendirektiv införas
SvensktVatten
2021-10-19

Pharmaceuticals and endocrine disruptors: transfer from water to land ecosystems
European Commission
2021-10-14

Läkemedelsrening effektiv men dyr
Läkemedelsvärlden
2021-10-14

Miljöfrågor viktiga bland motionerna om läkemedel
Läkemedelsvärlden
2021-10-06

Har bidragen lett till bättre läkemedelsrening?
Läkemedelsvärlden
2021-10-05

Regeringen vill öka tillgången till äldre antibiotika
Läkemedelsvärlden
2021-09-13

Swedres-Svarm 2020. Sales of antibiotics and occurrence of
resistance in Sweden. Solna/Uppsala ISSN1650-6332.
2021-09-10

Möller V, et al. Antibiotic resistance among major pathogens compared to hospital treatment guidelines and antibiotic use in Nordic hospitals 2010–2018. Infectious diseases 2021, VOL. 53, NO. 8, 607–618.
2021-09-10

Use of antibiotics in animals is decreasing
EMA
2021-06-30

Bakteriedödande ämnen ökar antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-06-23

Ramström H, Wallhuss S, Lärfars G. Sätt fokus på arbetet med att minska läkemedelsrester i miljön. Läkartidningen.se 2021-06-23

”En mörk bild för klimatet – varnas för extrem hetta och torka”
Sveriges Radio
2021-06-23

Cerveny D, Fick J, Klaminder J, et al. Water temperature affects the biotransformation and accumulation of a psychoactive pharmaceutical and its metabolite in aquatic organisms. Environment International, Volume 155, October 2021.

”Ett rop på hjälp”
Läkemedelsvärlden
2021-06-16

Cars O, Chandy SJ, Mpundu M, et al. Resetting the agenda for antibiotic resistance through a health systems perspective. Lancet Glob Health 2021; 9: e1022–27.

Läkemedel i vattenrecipienter. Hur prioriterar vi framtidens rening?
Länsstyrelsen Skåne
2021-06-14

Viss uppgång i antibiotikaförsäljning
Dagens Medicin
2021-06-11

Lägger ned ozonrening av sjukhusavlopp efter test
Läkemedelsvärlden
2021-06-09

G7 ministers commit to combat antibiotic pollution from drug manufacturing.
Göteborgs universitet
2021-06-09

S Svebrant, R Spörndly, RH Lindberg, et al. On-site pilot testing of hospital wastewater ozonation to reduce pharmaceutical residues and antibiotic-resistant bacteria. Antibiotics. 2021, 10(6), 684.

Nada H. Integrated assessment of environmental and human health risks of antibiotic residues and resistance for environmental and health policy. Avhandling. Karolinska Institutet 2021.

”Transparens får tillverkarna att tvätta sin byk”
Läkemedelsvärlden
2021-04-20

Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel
Läkemedelsvärlden
2021-04-10

AS Bruun Rasmussen, A Hammou, T Fyhn Poulsen, et al. Definition, categorization, and environmental risk assessment of biopharmaceuticals. Science of The Total Environment
Volume 789, 1 October 2021, 147884.

Fiskar blir nervösa och fega av antidepressiva läkemedel
Forskning.se
2021-04-06

Läkemedelsrester från Stockholm kan renas med aktivt kol
Ingenjören
2021-04-04

ReAct Europe. Ensuring sustainable access to effective antibiotics for everyone ‒ everywhere. Mars 2021.

Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS
Svenskt Vatten
2021-03-24

Globalt miljölarm kan visa sig vara falsklarm
Vetenskapsradion På djupet
2021-03-08

Ny modell kan förutsäga hur bakterier utvecklar antibiotikaresistens
Uppsala Universitet
2021-03-05

Antibiotics: even low levels found in the environment might drive resistance
Europeiska kommissionen
2021-03-03

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera
Läkartidningen
2021-02-22

Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-02-16

Premiär för omdiskuterad märkning på apoteken
Läkemedelsvärlden
2021-02-10

Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska vatten
Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbund
2021-02-01

Antibiotikaresistens sprids lättare än väntat
Chalmers tekniska högskola
2021-01-28

Läkemedelsverket: Vi känner till problematiken
Svenska Dagbladet
2021-01-26

”Populär gel och spray ett hot mot miljön”
Svenska Dagbladet
2021-01-23

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Sanning eller myt?
Läkartidningen
2021-01-12

Upptäckt ger verktyg mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-01-12

2020

Replik: Vi bör invänta EU:s bedömning av diklofenak
Läkemedelsvärlden
2020-12-17

Möjliga förändringar av sjukdomspanorama orsakade av framtida klimatförändringar Pdf, 1 MB.
– utifrån identifierade förändringar i sjukdomsförekomst identifiera läkemedelsbehov. Diarienummer VKN 2020-0154.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
2020-12-15

Ny satsning på forskning om antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2020-12-07

Diklofenak överskrider gränsvärdena i vattenmiljöer
Janusinfo
2020-12-01

Lif hoppas att miljömodell ska bli vägledande
Läkemedelsvärlden
2020-11-26

”Är ett problem som vi behöver lösa tillsammans”
Läkemedelsvärlden
2020-11-25

Region Stockholm var först med nya miljökrav
Läkemedelsvärlden
2020-11-23

Lågt genomslag för nya hållbarhetskriterier
Läkemedelsvärlden
2020-11-20

Slamspridning och antibiotikaresistens
Rapport Nr 2020–11 från Svenskt vatten
2020-10-28

Cerveny D, Grabic R, Grabicová K et al. Neuroactive drugs and other pharmaceuticals found in blood plasma of wild European fish. Environment International 146 (2021). https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106188

REPLIK: Vi anser att någon måste börja
Läkemedelsvärlden
2020-10-14

DEBATT: Märkning blir missledande
Läkemedelsvärlden
2020-10-12

Miljösymbol ska guida kunderna på alla apotek
Läkemedelsvärlden
2020-10-12

Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten
Region Örebro län, Universitetssjukhuset Örebro
Pressmeddelande 2020-10-07

Nytt lyckat grepp mot miljöfarligt läkemedel
Läkemedelsvärlden
2020-10-02

Näslund J, Asker N, Fick J, Larsson J, Norrgren L. Naproxen affects multiple organs in fish but is still an environmentally better alternative to diclofenac. Aquatic Toxicology, Volume 227, October 2020. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105583

Regeringen föreslår miljöpremie för läkemedel
Läkemedelsvärlden
2020-09-21

Fahlman J. The fate and effect of pharmaceuticals in boreal surface waters. Dissertation for PhD. Department of Ecology and Environmental Science Umeå 2020.
2020-09-01

Reducing emissions from antibiotic production
SIWI
2020-07-02

Test av betalningsmodell för nya antibiotika startar
Läkemedelsvärlden
2020-06-18

Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan
Forskning.se
2020-06-16

Ramström, H., Martini, S., Borgendahl, J. et al. Pharmaceuticals and Environment: a web-based decision support for considering environmental aspects of medicines in use. Eur J Clin Pharmacol (2020). https://doi.org/10.1007/s00228-020-02885-1
2020-05-10

Rapport: Läkemedelsindustrin bakom hälsoproblem i Indien
Dagens nyheter
2020-02-19

Miljön viktig i regeringens AMR-strategi
Läkemedelsvärlden
2020-02-17

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
2020-02-10

Starka läkemedel släpps rakt ut i naturen i Sverige
SVT
2020-02-08

Förskrivare ges tips om läkemedel och miljö
Läkemedelsvärlden
2020-02-04

Nijsingh N, Munthe C and Larsson DGJ. Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and disincentives. Environmental Health (2019) 18:95 https://doi.org/10.1186/s12940-019-0531-1.
2020-01-20

Nya ämnen att leta efter i grundvattnet
Sveriges geologiska undersökning
2020-01-15

Tepper V, Nykvist M, Gillman A, Skog E, Wille M, Lindström HS, Tang C, Lindberg RH, Lundkvist Å, Järhult JD. Influenza A/H4N2 mallard infection experiments further indicate zanamivir as less prone to induce environmental resistance development than oseltamivir. J Gen Virol. 2019 Dec 19. doi: 10.1099/jgv.0.001369.
2020-01-07

2019

Stor pilotanläggning ska rena avloppsvatten från läkemedelsrester
Cision
2019-12-12

‘Dump it down the drain’: How contaminants from prescription-drug factories pollute waterways
Gilbert N
2019-12-11

Stockholms vatten fulla av läkemedel – aktivt kol kan vara lösningen
SVT nyheter
2019-12-04

Våtmarker reducerar läkemedel
Cirkulation
2019-11-28

Miljöarbetet i regionerna 2019
Sveriges Kommuner och Landsting
2019-11-27

Pharmaceutical Residues in Freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-11-13

Carter LJ, Agatz A, Kumar A, Williams M. Translocation of pharmaceuticals from wastewater into beehives. Environ Int. 2019 Nov 8;134:105248. doi: 10.1016/j.envint.2019.105248.
2019-11-08

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Redovisning 2018-19.
Svenskt Vatten
2019-10-30

Nya data: stora utsläpp vid tillverkning
Läkemedelsvärlden
2019-10-29

Nu kan gröna läkemedel belönas vid upphandling
Läkemedelsvärlden
2019-10-28

Miljögifter och övergödning – Upplands vattendrag får underkänt
SVT nyheter
2019-10-21

Mediciner förändrar fiskars beteende
forskning.se
2019-10-17

”AMR är en fråga som vi kommer att fördjupa oss i”
Läkemedelsvärlden
2019-10-17

Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017
European Medicines Agency
2019-10-15

Klimateffekterna från anestesin kan minska
Läkartidningen
2019-10-10

Ministrar vill jobba ihop mot AMR
Läkemedelsvärlden
2019-10-01

Pharmaceutical residues in freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-09-23

De mäter hur p-piller och psykofarmaka påverkar fiskarna
Mitt i
2019-09-14

Hoppas på hackare i antibiotikaresistensfrågan
Läkemedelsvärlden
2019-09-06

Nytt initiativ ska minska utsläppen av antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-08-27

Restnoteringar kan bidra till antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-08-22

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska
Läkemedelsvärlden
2019-08-16

Bengtsson-Palme J, Milakovic M, Švecová H, et al. Industrial wastewater treatment plant enriches antibiotic resistance genes and alters the structure of microbial communities. Water Res. 2019 Oct 1;162:437-445. doi: 10.1016/j.watres.2019.06.073.
2019-08-12

Läkemedelsrester i Vättern kartläggs
SVT nyheter
2019-07-18

”Inget skäl att släppa ut antibiotika”
Läkemedelsvärlden
2019-07-02

”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”
Forskning.se
2019-06-20

Bakterier i avloppsvattnet resistenta mot nya antibiotika
Forskning.se
2019-06-13

Statistik över antibiotikaförsäljning samt om antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt
2019-06-11

”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”
Läkemedelsvärlden
2019-06-05

Så vill EMA snabba på antibiotikautvecklingen
Läkemedelsvärlden
2019-05-27

Antibiotika – ”Vi kan inte bara göra utredningar”
Läkemedelsvärlden
2019-05-21

”Utsläppen måste kunna kontrolleras”
Läkemedelsvärlden
2019-05-16

Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester
Läkemedelsvärlden
2019-05-09

New database for pharmaceutical in the environment initiatives
Safer Pharma
2019-05-01

No time to wait: securing the future from drug-resistant infections
Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance
2019-05-01

Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år
Läkemedelsvärlden
2019-04-29

Bakteriell hjärnhinneinflammation kan behandlas utan antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-04-10

Vill utveckla läkemedel mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-04-04

European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment
European Commission
2019-03-11

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika
Läkartidningen
2019-03-06

Ökning av resistenta bakterier väcker oro
Läkemedelsvärlden
2019-02-28

Läkemedelsrester ökar i färskvatten
Läkemedelsvärlden
2019-02-22

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården
Forskning.se
2019-02-12

Trots ökning tas för få helt nya antibiotika fram
Läkemedelsvärlden
2019-02-11

Miljöspendanalys
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Landstingens miljöpåverkan
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Pharmaceutical industry lacks a clear and transparent commitment to environmental protection
Health Care Without Harm
2019-01-28

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept
Läkemedelsvärlden
2019-01-22

Antibiotikaförsäljningen minskade med 4,4 procent i fjol
Folkhälsomyndigheten
2019-01-18

Kan etappbelöningar ge fler nya antibiotika?
Läkemedelsvärlden
2019-01-15

Myndighetssamarbete ska främja nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-01-14

New hope to rescue the livesaving antibiotics
SIWI Stockholm International Water Institute
2019-01-10

Karkman, A., K. Pärnänen, and D.G.J. Larsson. Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments.
Nature Communications, 2019. 10(1): p. 80.
2019-01-08

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Verksamhetsplan 2019–2023
Läkemedelsverket
2019-01-07

2018

Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024
Nordiska ministerrådet
2018-12-10

“Arbetet mot resistens måste vara mångsidigt”
Läkemedelsvärlden
2018-12-05

Samverkan om antibiotika fortsätter med Vinnovastöd
Läkemedelsvärlden
2018-11-30

Ny aftale: Nyt stort internationalt forsknings – og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
2018-11-15

Skydda antibiotikan
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket
2018-11-14

Minskad förskrivning av antibiotika till barn
Läkartidningen
2018-11-12

Antimicrobial resistance. World antibiotic awareness week 2018 (12-18 november) - Think twice. Seek Advice.
WHO
2018-11-07

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar
Läkemedelsvärlden
2018-11-07

Antibiotikaresistens bakom 33 000 dödsfall i Europa under ett år
Läkartidningen
2018-11-07

Antimicrobials in sewage treatment plants - Occurrence, fate and resistance
Avhandling av Marcus Östman
2018-10-30

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp
Läkemedelsvärlden
2018-10-22

Apotek arbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2018-10-12

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”
Läkemedelsvärlden
2018-10-10

A microsimulation model projecting the health care costs for resistance to antibacterial drugs in Sweden
European Journal of Public Health
2018-10-09

Diklofenak – läkemedel med rätt att döda
Forskning.se
2018-10-08

Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts
Läkemedelsvärlden
2018-10-04

Diklofenak utvärtes: få biverkningar, men belastar miljön
Läkemedelskommittén Landstinget i Kalmar län
Läkemedelsnytt 2018: Nr 4–21 sep
2018-10-04

Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions
BMC Public Health
2018-10-03

Miljövarning för diklofenak på apoteken
Janusinfo
2018-10-03

Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan
Sveriges Apoteksförening
2018-10-03

Läkemedelsutsläppen i Östergötland kartläggs
SVT Nyheter Öst
2018-10-02

Diklofenak – risk för hjärta och miljö
Janusinfo
2018-10-02

Läkemedelsrester gjorde gäddor till sämre jägare
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Läkemedelsforskare avväpnar bakterier
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Försäljningen av antibiotika till djur minskade igen Pdf, 1.6 MB.
Jordbruksverket
2018-09-14

New treatment system able to remove at least 95% of pharmaceuticals from waste water
European Commission
2018-09-12

Environmentally relevant exposure to an antidepressant alters courtship behaviours in a songbird
Chemosphere
2018-08-14

Pris till arbetet med miljödatabasen
Janusinfo
2018-06-14

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Havs- och vattenmyndigheten
2018-06-14

EU:s bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018
2018-06-05

Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön
Socialdepartementet
2018-05-31

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö
SLL Hållbarhet
2018-05-29

Våra läkemedel anrikas i spindlar
Forskning.se
2018-05-22

Joint Statement | Europe must align policies to tackle Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial Resistance
European public health alliance (epha)
2018-05-17

Permanent läkemedelsrening i Linköping
Evidens nr 2, 2018
2018-05-14

Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika
Uppsala universitet
2018-04-23

Industry need to accept responsibility for their pharmaceutical pollution
Health Care Without Harm
2018-04-1

Joint Declaration on Pharmaceuticals in the Environment
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
2018-04-10

Folkhälsohot: antibiotikakonsumtionen ökar stort
Läkemedelsvärlden
2018-03-26

Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA
European Food Safety Authority
2018-02-27

Stor försäljning av olaglig antibiotika
Läkemedelsvärlden
2018-02-07

Försäljning av läkemedelsrenaren Pcure upphör
Läkemedelsvärlden
2018-01-26

Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens
LäkemedelsVärlden
2018-01-25

Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne
Högskolan Kristianstad
2018-01-25

Tracking progress to address AMR
AMR Industry Alliance
2018-01-22

2017

ECOdrug: a database connecting drugs and conservation of their targets across species
Nucleic Acids Res
2017-12-21

Inför producentansvar - från tablett till toalett
Svenskt Vatten
2017-12-08

From antimicrobial resistance to off-grid solar: Frontiers 2017 explores the newest environmental issues facing the planet
FN
2017-12-05

Antimicrobial resistance from environmental pollution among biggest emerging health threats, says UN Environment
FN
2017-12-05

Careless disposal of antibiotics could produce ‘ferocious superbugs,’ UN environment experts warn
FN
2017-12-05

Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika
TLV
2017-12-01

Kassera läkemedel på rätt sätt
Janusinfo
2017-11-22

Tonvis med diklofenak i våra vatten - regeländring behövs
Läkartidningen
2017-11-17

Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel
Janusinfo
2017-11-15

Antibiotic resistance is ‘crisis we cannot ignore,’ UN warns, calling for responsible use of these medicines
FN
2017-11-13

Ingen antibiotikaförskrivning på distans
LäkemedelsVärlden
2017-10-31

Billigare mediciner kan vara miljöbovar
tv4 nyheterna
2017-10-26

Sverige driver hårdare regler i EU för antibiotikabehandling av djur
Regeringen
2017-10-24

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”
LäkemedelsVärlden
2017-10-19

Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs
LäkemedelsVärlden
2017-09-04

Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se
2017-06-07

Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se
2017-06-01

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se
2017-05-23

Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet
2017-02-09

Senast ändrad