Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med databasen Läkemedel och miljö. Referensgruppen är ett diskussionsforum för såväl det vetenskapliga innehållet som användarvänligheten utifrån ett målgruppsperspektiv.

Gruppen består av
Johanna Borgendahl, fil.dr, Hållbarhet, Region Stockholm

Therese Olsen, miljöchef, Akademiska sjukhuset Uppsala

Marie-Louise Ovesjö, överläkare, med dr, Södersjukhuset, Region Stockholms läkemedelskommitté

Helena Ramström, apotekare, farm.dr, Strategiska vårdgivarfrågor, HSF, Region Stockholm

Marlene Ågerstrand, forskare, Stockholms universitet

Senast ändrad 2019-08-29