Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med kunskapsstödet Läkemedel och miljö. Referensgruppen är ett diskussionsforum för såväl det vetenskapliga innehållet som användarvänligheten utifrån ett målgruppsperspektiv.

Gruppen består av

Kristina Arnqvist, miljösamordnare, Akademiska sjukhuset Uppsala

Johanna Borgendahl, fil.dr, Hållbarhet och internationella frågor, Region Stockholm

Jerker Fick, forskare, Umeå universitet

Katharina Högdin, fil.dr, Utredare, Läkemedelsverket

Marie-Louise Ovesjö, med.dr, chefläkare Norrtälje sjukhus

Helena Ramström, apotekare, farm.dr, Läkemedelsenheten, HSF, Region Stockholm

Katri Rosenthal Aizman, specialistläkare, fil.dr, Region Stockholms läkemedelskommitté

Senast ändrad