Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär dig mer om läkemedlens miljöpåverkan

I första hand hänvisar vi till webbutbildningen om läkemedel och miljö på Lärtorget. Karolinska Universitetssjukhuset har update om läkemedels miljöpåverkan (lunchföreläsning).

Webbutbildningen

Den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö finns på Lärtorget.

Kontaktperson: Johanna Borgendahl, Region Stockholm, Hållbarhet och internationella frågor johanna.borgendahl@regionstockholm.se

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till förskrivare och tar omkring 1 timme att genomföra. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska:

  • förstå bakgrunden till problemet med läkemedels miljöpåverkan
  • veta hur Region Stockholm hanterar problemet
  • veta hur du själv kan bidra.

Arbetsmiljöfrågor kring läkemedel, det vill säga vilka läkemedel som kan förorsaka allergier hos personal som delar eller krossar tabletter och liknande problem, finns inte med i denna utbildning.

Update på Karolinska Universitetssjukhuset

Digital Update om läkemedel & miljö
Nästa tillfälle är den 27 augusti kl. 12:05‒12:45 via Teams.
Kontaktperson: Sandra Chesley, sandra.chesley@regionstockholm.se

Frågor skickas till janusredaktionen: janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se

Senast ändrad