Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär dig mer om läkemedlens miljöpåverkan

I första hand hänvisar vi till webbutbildningen om läkemedel och miljö på Lärtorget. Karolinska Universitetssjukhuset har update om läkemedels miljöpåverkan (lunchföreläsning) en gång om året. En annan möjlighet är att delta i Hållbarhetsavdelningens "miljöutbildningar för sjuksköterskor och läkare" där även läkemedels miljöpåverkan ingår (halvdagsutbildning).

Webbutbildningen

Den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö finns på Lärtorget.

Update på Karolinska Universitetssjukhuset

Årets lunchföreläsning har ägt rum.
Kontaktperson: Sandra Chesley, sandra.chesley@regionstockholm.se

Miljöutbildning för läkare och sjuksköterskor

Kontaktperson: Johanna Borgendahl, Region Stockholm, Hållbarhet och internationella frågor johanna.borgendahl@regionstockholm.se

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska:

  • förstå bakgrunden till problemet med läkemedels miljöpåverkan
  • veta hur Region Stockholm hanterar problemet
  • veta hur du själv kan bidra.

Utbildningen tar omkring 1 timme. Kassering av läkemedel nämns kortfattat. Huvudvikten ägnas åt läkemedel som används och hamnar i våra vattendrag när de lämnar kroppen via urinen/avföringen->toaletten->avloppsreningsverk->vattendrag.

Arbetsmiljöfrågor kring läkemedel, det vill säga vilka läkemedel som kan förorsaka allergier hos personal som delar eller krossar tabletter och liknande problem, finns inte med i denna utbildning.

Frågor skickas till janusredaktionen: janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se

Senast ändrad