Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förord

Att minska miljöbelastningen från läkemedel är en viktig del av Region Stockholms miljöarbete. Ett förebyggande miljöarbete bidrar till friska invånare i en miljö med frisk luft och rent vatten. Att verka för att sänka halterna av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna i naturen är därför en betydelsefull del av regionens miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön.

Klassificering sker både av läkemedelssubstansernas miljöfarlighet, det vill säga deras inneboende förmåga att kunna påverka miljön, och av den miljörisk substanserna medför vid användning i nuvarande omfattning. Miljöfarlighetsbedömningen påbörjades år 2003 av dåvarande Stockholms läns landstings miljöavdelning. Under 2005 utvecklades klassificeringen till att även omfatta en miljöriskbedömning.

Miljöklassificeringen beaktas vid val av preparat i Kloka listan, en lista över rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar framtagen av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Informationen om miljöklassificerade läkemedel flyttades under 2016 över till en databas. Sedan starten har klassificeringen huvudsakligen grundats på miljödata från fass.se. För nya, godkända läkemedel kan miljöinformation hämtas från Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredningsrapporter (European Public Assessment Report, EPAR). Numera finns även ytterligare miljöinformation tillgänglig, där riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Databasen uppdateras kontinuerligt med sådan information.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för databasen och dess innehåll. Texterna är författade vid Läkemedelsenheten, avdelningen Kunskapsutveckling.

Senast ändrad