Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lästips

Läkemedel i miljön
Läkemedelsboken. Utgiven av Läkemedelsverket. Innehållet i Läkemedelsboken uppdateras inte sedan årsskiftet 2018/2019 och viss information kan därför vara inaktuell. 

MistraPharma.se
Svenskt forskningsprogram som arbetat med att identifiera humanläkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för antibiotikaresistensutveckling i miljön. MistraPharma har också föreslagit strategier för riskhantering, med särskilt fokus på förbättrade testkrav och reningstekniker. Startade år 2008 och avslutades 2015.

Senast ändrad