Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lästips

Läkemedel i miljön
Läkemedelsboken. Utgiven av Läkemedelsverket.

MistraPharma
Svenskt forskningsprogram som arbetat med att identifiera humanläkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för antibiotikaresistensutveckling i miljön. Startade år 2008 och avslutades 2015. Man publicerade en slutrapport: Identification and Reduction of Environmental Risks Caused by Human Pharmaceuticals MistraPharma Research 2008–2015 Final Report.

Senast ändrad