Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abatacept

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Orencia (abatacept), 31 januari 2019, EMA/126226/2019.

"BMS-188667 (abatacept) is a protein composed of natural amino acids. Proteins are expected to biodegrade in the environment and not be a significant risk to the environment. As a protein, BMS-188667 is exempt from preparation of an Environmental Risk Assessment under the 1 June 2006 “Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use” (EMEA/CHMP/ SWP/4447/00). In conclusion, BMS-188667 and the product excipients do not pose a significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orencia från Bristol-Myers Squibb (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Finns Fass-info från BMS. Finns assessment report för Orencia. Ändrat revideratdatum från 2018-03-09 resp. datum för miljörisk från 2018-01-01 till 2019-09-02. [Siv Martini 2016-04-05] Avvakta med publicering. Miljöinfo borttagen i Fass. Undantagen år 2011. Kanske är fasstexten under uppdatering.