Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abatacept

Sammanfattning

Risk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport och Fass.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Orencia (abatacept), 31 januari 2019, EMA/126226/2019.

"BMS-188667 (abatacept) is a protein composed of natural amino acids. Proteins are expected to biodegrade in the environment and not be a significant risk to the environment. As a protein, BMS-188667 is exempt from preparation of an Environmental Risk Assessment under the 1 June 2006 “Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use” (EMEA/CHMP/ SWP/4447/00). In conclusion, BMS-188667 and the product excipients do not pose a significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orencia från Bristol-Myers Squibb (hämtad 2019-09-02).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm