Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abciximab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för ReoPro (abciximab) från Janssen (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-09-04

[2019-09-04 Helena Ramström] Finns Fass-info från Janssen. Ingen assessment report. Revideratdatum ändrat från 2016-04-06 resp. miljöriskdatum från 2013-01-01 till 2019-09-04. [Siv Martini 2015-08-14] Kollat