Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetazolamid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas
Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-14] Kollat [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM