Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylsalicylsyra

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass (Bayer).


Persistens. Acetylsalicylsyra bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Acetylsalicylsyra har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Acetylsalicylsyra har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användning av acetylsalicylsyra (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Aspirin (acetylsalicylsyra) från Bayer (hämtad 2021-06-24)

Fara

Persistens enligt OECD 301F: "The substance was introduced into the test system at a concentration of 200 mg/L as theoretical oxygen demand (ThOD) and was found to be degraded to 69.6% after 10 and 83.3 % after 28 days. Hence, acetylsalicylic acid can be regarded as readily biodegradable."

Bioackumulation: "The log Kow/20 °C was - 0.32, - 1.62, and - 1.61 at pH 5, 7 and 9, respectively."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk 283 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,7 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation för Trombyl (acetylsalicylsyra) från Pfizer (hämtad 2021-06-24)

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att acetylsalicylsyra är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att acetylsalicylsyra kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Det kan inte uteslutas att acetylsalicylsyra är toxiskt, då data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av acetylsalicylsyra kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

"Acetylsalicylsyra och penicilliner valdes bort trots deras mycket höga förbrukning och utsläpp till avlopp eftersom de bryts ner mycket snabbt både vid rening av avloppsvatten och i naturliga vatten."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm