Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylsalicylsyra

Information

Fara 1 P 0 B 0 T 1 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Aspirin (acetylsalicylsyra) (hämtad 2018-09-24).

Fara

Persistens enligt OECD 301F: "The substance was introduced into the test system at a concentration of 200 mg/L as theoretical oxygen demand (ThOD) and was found to be degraded to 69.6% after 10 and 83.3 % after 28 days. Hence, acetylsalicylic acid can be regarded as readily biodegradable."

Bioackumulation: "The log Kow/20 °C was - 0.32, - 1.62, and - 1.61 at pH 5, 7 and 9, respectively."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk 283 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,69 vilket ger risken låg.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

"Acetylsalicylsyra och penicilliner valdes bort trots deras mycket höga förbrukning och utsläpp till avlopp eftersom de bryts ner mycket snabbt både vid rening av avloppsvatten och i naturliga vatten."


Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-24] Finns Fass-info från Bayer. Finns assessment report ASA + klopidogrel, dock inget om miljö för ASA. Enligt rapporten Lmsrester i Stockholm vatten. Acetylsalicylsyra och penicilliner valdes bort trots deras mycket höga förbrukning och utsläpp till avlopp eftersom de bryts ner mycket snabbt både vid rening av avloppsvatten och i naturliga vatten. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2016. Ändrat P streck till P=0. [Siv Martini 2016-03-24] Ändrad klassificering [Siv Martini 2016-03-24] engelsk info saknas [Siv Martini 2015-08-14] Komb preparat finns. Kollat. Övrigt (ej publicering) Referens Recip 2016-08-22