Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aciklovir

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar 
T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zovirax (hämtad 2019-01-24).

Fara

Persistens: "Biotic degradation. Ready degradability: 0.7% degradation in 28 days (TAD 3.11). Inherent degradability: 100% primary (loss of parent) degradation in 14 days (OECD 302B).

Abiotic degradation. Hydrolysis: Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09). Photolysis: Half-life, pH 7 = 3.5 hours (TAD 3.10).

Aciclovir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Aciclovir is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Pcalc = -1.55. (Chemaxon)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC 10 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,0012 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-24] Finns Fass-info från GSK. Finns ingen assessment report. Finns inte i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt 2011 till 2016. Ändrat T = 1 till T = 0. [Siv Martini 2015-08-14] Komb med hydrokortison finns. Kollat [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM