Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acitretin

Information

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Data om P, B och T kommer från "Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter", Rapport från Läkemedelsverket, Augusti 2004. 

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Neotigason (acitretin) (hämtad 2018-06-26)

Tillverkaren har angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-06-29

[Helena Ramström 2018-06-29] Finns Fass-info om att data saknas för Neotigason. Ingen assessment report.