Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acitretin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Miljödata saknas på fass.se för acitretin (2020-12-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Acitretin Orifarm (acitretin) från Orifarm Generics AB respektive Neotigason (acitretin) från Teva (hämtade 2020-12-07).

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att acitretin är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att acitretin kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av acitretin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-12-07] Finns Fass-info från Orifarm Generics AB resp. Teva. Finns ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-06-29 resp. datum för miljörisk 2011-01-01 till 2020-12-07. [Helena Ramström 2018-06-29] Finns Fass-info om att data saknas för Neotigason. Ingen assessment report.