Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adalimumab

Sammanfattning

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass och motsvarande information finns i utredningsrapporter.

Detaljerad information

Utredningsrapporter

Det finns utredningsrapporter för flera läkemedel med adalimumab exempelvis för Kromeya (adalimumab), 31 Januari 2019, EMA/214726/2019.

"According to the CHMP Guideline on the Environmental Risk Assessment (ERA) of Medicinal Products for Human Use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2) for products containing vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates and lipids as active pharmaceutical ingredient(s), an ERA should be provided. This ERA may consist of a justification for not submitting specific ERA studies. According to Directive 2001/83/EC, applicants are required to submit an ERA also for applications under Art 10(4) similar biological applications. The active substance is a protein composed of natural amino acids, the use of which will not alter the concentration or distribution of the substance in the environment. Therefore, adalimumab is not expected to pose a risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Humira (adalimumab) från AbbVie (hämtad 2023-10-24) respektive Amsparity (adalimumab) från Pfizer (hämtad 2023-10-24).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm