Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adapalen

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att adapalen är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att adapalen bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att adapalen är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av adapalen kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för adapalen (2022-06-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm