Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adapalen

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas 

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-14] Kollat. Finns kombinerat med bensoylperoxid.