Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adrenalin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

 

Persistens. Det kan inte uteslutas att adrenalin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Adrenalin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av adrenalin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Adrenalin Bradex (adrenalin) från FrostPharma respektive EpiPen (adrenalin) från Meda (hämtade 2021-01-18).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "An experimentally derived Log P of -1,2 (unknown method)."

Toxicitet: Data saknas

Risk

PEC = 1,5 * 10-4 μg/L. "According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of Epinephrine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm