Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Afatinib

Sammanfattning

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Försumbar

 

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014.


OBS! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är mycket hög för fisk. T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm