Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aflibercept

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Assessment report

Assessment report för Eylea (aflibercept) 24 September 2015 EMA/758988/2015.

"In line with the Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (CHMP/SWP/4447/00 corr 1), since aflibercept is a protein and unlikely to result in a significant risk to the environment, Eylea is exempted from an environmental risk assessment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Eylea från Bayer (hämtad 2019-07-10).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fass miljöinformation för Zaltrap (aflibercept) från Sanofi AB (hämtad 2019-07-10).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment. However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm