Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akamprosat

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-14] Kollat