Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akarbos

Sammanfattning

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-10-27] Denna var satt på stängd. varför? [Siv Martini 2015-08-14] Kollat