Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alemtuzumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Helena Ramström 2018-04-17] Kollat och sparat Fass och assessment report för Lemtrada i arkivet. Ändrat riskbedömt år från 2014 till 2018. Inget nytt publiceringsdatum. [Siv Martini 2016-04-04] Kollat. Uppdateringsdatum 2015-08-17