Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alendronsyra

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-04-03

[Siv Martini 2015-08-17] Kollat. Finns kombinerat med kolekalciferol.