Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfakalcidol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att alfakalcidol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att alfakalcidol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att alfakalcidol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av alfakalcidol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för alfakalcidol (2024-03-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm