Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfentanil

Sammanfattning

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se (2021-12-08). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-12-08] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Finns inte i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2021-12-08. [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM