Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfuzosin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

 

Persistens. Det kan inte uteslutas att alfuzosin är persistent, då data saknas. Alfuzosin har hittats i vår vattenmiljö, se vidare referenserna.
Bioackumulering. Alfuzosin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Alfuzosin har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av alfuzosin (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Xatral OD (alfuzosin) från Sanofi AB (hämtad 2021-07-02).

Fara

Persistens: "The potential for persistence of alfuzosin cannot be excluded, due to lack of data."

Bioackumulation: "log Kow of 1.51 at pH 7.4."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst anges för alg (Pseudokirchnerellia subcapitata) > 76 600 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,00068 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Alfuzosin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten, dricksvatten och fisk inom Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm