Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allopurinol

Sammanfattning

Persistens. Allopurinol är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Allopurinol har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Allopurinol har mycket hög akut toxicitet.

Risk. Användningen av allopurinol (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zyloric (allopurinol) från Aspen Nordic (hämtad 2023-04-13).

Fara

Persistens: "Inherent biodegradation: Test result 2 % degradation in 28 days ( Modified Zahn-Wellens - OECD 302B). ... The medicine is potentially persistent."

Bioackumulation: "Log Pow = 0.32 ... This material is not likely to sorb to soil or sediment. Measured soil sorption coefficient, log Koc is < 1.25. (OECD 121)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg "EC50 72h = 450 mikrog/L (OECD 201)."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 1,86 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm