Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allopurinol

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-17] Ändrat miljörisk 2014 till 2016 även om miljörisk inte kan beräknas enligt följande: Fass-info Allopurinol Takeda: A = 4708,35 kg (total sold amount API in Sweden year 2016. Risk of environmental impact of allopurinol cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available. [Siv Martini 2015-08-17] Ett komb preparat finns. [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM