Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alprazolam

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM