Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alprostadil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att alprostadil är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Alprostadil har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att alprostadil är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av alprostadil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Bondil

Fass miljöinformation för Bondil (alprostadil) från Viatris (hämtad 2023-05-24). Miljöinformationen för alprostadil är framtagen av företaget Ferring för Vitaros. Vitaros är avregistrerat.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An experimentally derived Log P of 3,20 (unknown method) ... indicates that alprostadil has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av alprostadil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation för Caverject Dual

Fass miljöinformation för Caverject Dual (alprostadil) från Pfizer (hämtad 2023-04-24).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av alprostadil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm