Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambroxol

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM