Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambroxol

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar 

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM