Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amidotrizoinsyra

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Amidotrizoinsyra är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Amidotrizoinsyra har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Amidotrizoinsyra har måttlig akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av amidotrizoinsyra kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Gastrografin (amidotrizoinsyra) från Bayer (hämtad 2021-11-12).

Fara

Persistens: "The test compound (meglumin salt of amidotrizoate) was studied for ready biodegradability in a test conducted over 28 days in the modified OECD screening test (OECD 301E) (5). The observed degradation did not exceed 19% (day 3). Specific analytical measurements of the parent compound (megluminamidotrizoate) showed that the amount of the compound did not decrease over time. Therefore, it is likely that the meglumin fraction of the molecule accounted for the observed degradation."

Bioackumulation: "The octanol/water partition coefficient of megluminamidotrizoate was determined with -4.09, using a shake-flask method at 25 degrees Celsius and 24h shaking."

Toxicitet: Det finns data för 2 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) "EC50 /48 h (immobilization) = >100 mg/L (guideline OECD 202)." Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Risk för miljöpåverkan av amidotrizoinsyra kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

EU:s bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Amidotrizoinsyra är med på EU:s bevakningslista över substanser vars halter i grundvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm