Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amidotrizoinsyra

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-17] Kollat. Komb prep finns.