Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amilorid

Information

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-17] Finns kombinerat med hydroklortiazid. [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM