Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amilorid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att amilorid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att amilorid bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att amilorid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av amilorid kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Miljöinformation saknas för amilorid på fass.se (2022-04-20). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Amilorid har tidigare ingått i screeningprogram och uppmätts i vattenmiljön i Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm