Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amorolfin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att amorolfin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att amorolfin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att amorolfin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av amorolfin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Miljöinformation saknas på fass.se för amorolfin (2022-06-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm