Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ampicillin

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Är inte testat på blåalg (cyanobacterier) vilket medför att miljörisk inte kan beräknas. Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM