Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ampicillin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att ampicillin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att ampicillin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ampicillin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av ampicillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för ampicillin (2023-10-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm