Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anastrozol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att anastrozol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att anastrozol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att anastrozol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av anastrozol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för anastrozol (2024-04-05). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm