Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anastrozol

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm