Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antazolin

Fara 8* P 3 B 3* T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-18] Finns kombinerat med nafazolinnitrat [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM