Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anti-D immunglobulin, humant

Sammanfattning

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Rhesonativ (anti-D immunglobulin, humant) från Octapharma respektive Rhophylac (anti-D immunglobulin, humant) från CSL Behring (hämtade 2023-06-19).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm