Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anti-D immunglobulin, humant

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-06-20

[Siv Martini 2016-03-30] Finns tre immunoglobulin