Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anti-D immunglobulin, humant

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Rhesonativ (anti-D immunglobulin, humant) från Octapharma respektive Rhophylac (anti-D immunglobulin, humant) från CSL Behring (hämtade 2020-01-21).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2020-01-21 Helena Ramström] 2020-01-21. Finns Fass-info. Ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2016-06-20 till 2020-01-21. [Siv Martini 2016-03-30] Finns tre immunoglobulin