Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antitrombin III, humant

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Atenativ (antitrombin III, humant) från Octapharma (hämtad 2019-09-03).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-03 Helena Ramström] Finns Fass-info från Octapharma. Finns ingen assessment report. Ändrat revideratdatum från 2016-04-04 resp. datum för miljörisk 2011-01-01 till 2019-09-03.