Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apixaban

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från assessment report. Risk kommer från Fass.se.

Assessment report

Assessment report för Eliquis (apixaban) 26 Juni 2014, EMA/478338/2014.

Fara

Persistens: "DT50whole system = 100-182 d at 20°C." Konklusion: P.

Bioackumulation: log Kow 1,2. Konklusion: inte B.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 3 600 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,175 mikrog/L

PNEC = Lägsta NOEC, 3 600 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 360 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,000486

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Eliquis (apixaban) (hämtad 2019-10-14).

Fara

Persistens: "The total system half-life of apixaban (based on dissipation rates) for sediment 1 and 2 was 100 and 182 days, respectively."

Bioackumulation: "Log Do/w = 1.20 at approximately neutral pH at 21°C (apixaban is non-ionizable)."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) NOEC 72 h (growth rate/biomass) = 3,6 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,000117 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-10-14.] Finns Fass-info från BMS. Ingen ny utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum från 2019-07-05 till 2019-10-14 och datum för miljörisk från 2015-01-01 till 2017-01-01. [Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info från BMS och finns assessment report, se flera år. Ändrat T från 2 till 0, NOEC-data.