Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aprotinin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Artiss (bland andra aprotinin, bovint, syntetiskt) från Baxter (hämtad 2019-07-10).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-10] Finns Fass-info från Baxter. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2019-07-10. Ny version sparad. [Siv Martini 2016-04-04] Kollat. referens Baxter/fass..se saknas .Komb preparat finns.