Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Argatroban

Sammanfattning

Fara 7* P 3 B 3* T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM