Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atazanavir

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-18] Kollat.