Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atazanavir

Sammanfattning

Persistens. Atazanavir är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Den sammantagna bedömningen är att atazanavir inte uppges indikera någon signifikant potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Atazanavir har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av atazanavir utifrån ett europeiskt perspektiv: "No risk has been identified for the surfacewater, groundwater, wastewater treatment plant and sediment compartments as the PEC/PNEC ratios were below the threshold values."

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport för Evotaz (atazanavir, kobicistat) för atazanavir 2015.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

PEC (predicted environmental concentration)-värdena som används för uträkning av risk i tillverkarnas utredningsrapporter baseras på beräknad användning av den läkemedelsprodukt som utredningen avser, inte av alla läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

Utredningsrapport för Evotaz 2015

Utredningsrapport för Evotaz (atazanavir, kobicistat) för atazanavir, 21 May 2015, EMA/517796/2015.

Fara

Persistens: "OECD 308.
DT50 water = 14–30 days
% shifting to sediment
>10% at or after 14 days
Degradation products <10%"
Remarks: "Potential P, Risk to sediment dwelling organism."

Bioackumulation:
log Kow
pH 5 = 3,47
pH 7 = 3,30
pH 9 = 3,23
(≤ 4,5)
"Conclusion: Potential B (≥ 3) BCF not available. Weight of evidence does not indicate a significant potential for bioaccumulation."

Kroniskt toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg NOEC 4100 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapport från ett europeiskt perspektiv:

"Refined PECsurfacewater"= 2,6 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 4100 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 410 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,0063 vilket ger risken försumbar.

Utredningsrapport för Evotaz 2021

Utredningsrapport för Evotaz för atazanavir, 20 May 2021, EMA/CHMP/294308/2021, typ II-ändring.

"Overall, considerations above were considered acceptable and satisfactory by the CHMP, thus no need to update the ERA."

Utredningsrapport för Atazanavir Krka

Utredningsrapport för Atazanavir Krka, 31 January 2019, EMA/119506/2019.

"No Environmental Risk Assessment studies were submitted. This was justified by the applicant as the introduction of Atazanavir Krka hard capsules 150 mg, 200 mg, 300 mg manufactured by Krka is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all atazanavir containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar."

Utredningsrapport för Atazanavir Mylan

Utredningsrapport för Atazanavir Mylan, 23 June 2016, EMA/503216/2016.

"No Environmental Risk Assessment (ERA) was submitted. This was justified by the applicant as the introduction of Atazanavir Mylan manufactured by Mylan, is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all atazanavir containing products and the exposure of the environment to the active substance. Therefore, the ERA is expected to be similar and not increased."

EMAs vetenskapliga diskussion om Reyataz, EMEA 2005

"The risk of an adverse environmental impact from use of atazanavir is of no immediate concern based on the results from a Phase I environmental risk assessment. The excipients in the capsules and the other components of the oral powder have been in use for many years and are not expected to pose a significant impact to the environment. Atazanavir is poorly water-soluble and is expected to adsorb to sludge particles to some extent. The PEC for soil is less than the action limit of 10 µg/kg. Additionally, the compound is not toxic to sludge microorganisms at concentrations up to 1000 mg/L, and the PEC/PNEC ratio is less than 1 for aquatic species."

Utredningsrapport för Reyataz 2009

Utredningsrapport för Reyataz, Procedure No. EMEA/H/C/494/II/39.

Fara

Persistens: "However ATV (atazanavir, red. anm.) appears to be very slowly transformed in aerobic and anaerobic sediments. A complementary Chironomid emergence study (OECD 218) will be undertaken by the MAH and results will be provided as soon as possible in order to give a final conclusion on the environmental risk assessment for ATV."

Bioackumulation: "The log Kow (between 3.47 and 3.17 depending of pH) did not exceed the limit value (4.5). However, it showed that ATV was moderately lipophilic. In addition, ATV was stable in the environment. This could have triggered a study to evaluate bioconcentration factor in fish, but as the elimination halflife of ATV was short (7 hours) and as it is not requested by the guideline, the lack of this study is acceptable."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"PEC/PNEC (Predicted No Effect Concentration in surface water) ratios for surface water and groundwater all gave ratios below 1 and for microorganisms well below 0.1, indicating that there are no specific concerns for the environment."

Utredningsrapport för Reyataz 2016

Utredningsrapport för Reyataz, 28 April 2016, EMA/340991/2016, ny beredning.

"An updated environmental risk assessment (ERA) for atazanavir was recently conducted as part of the atazanavir/cobicistat fixed dose combination MAA filing (EVOTAZ, EMEA/H/C/003904). ... The doses of atazanavir (200–300 mg/day) for the new formulation are lower than what was used in the most recent PEC calculation (400 mg/day); accordingly the PEC calculation shown below which uses 400 mg/day can be considered conservative."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm