Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atenolol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att atenolol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att atenolol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att atenolol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Rapport från Goodoint 2016: Atenolol är väl undersökt vad gäller miljöfarlighet och uppmätta halter i miljön i Sverige. Utifrån detta bedöms säkerhetsmarginalen för miljöpåverkan vara god.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för atenolol (2024-07-03) därav data saknas enligt ovan för miljöfara.

Detaljerad information

Läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Atenolol har hittats i utgående avloppsvatten 2023 och uppmätts i råvatten 2024 i Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2016

Atenolol är väl undersökt vad gäller miljöfarlighet och uppmätta halter i miljön i Sverige. Utifrån detta bedöms säkerhetsmarginalen för miljöpåverkan vara god.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm