Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atomoxetin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-18] Kollat.