Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atomoxetin

Sammanfattning

Persistens. Atomoxetin är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Atomoxetin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Atomoxetin har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av atomoxetin (försäljningsdata Sverige 2020) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Strattera (atomoxetin) från Lilly (hämtad 2024-04-26).

Fara

Persistens: "The environmental fate data from the water-sediment degradation study (OECD 308) was used to determine the persistence classification of atomoxetine. Since the calculated DT50 values for two different systems were greater than 120 days, atomoxetine is considered to be potentially persistent."

Bioackumulation: "The log Kow of atomoxetine at pH 4, 7, and 9 was determined to be 0,104; 0,676; and 2,81; respectively."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Fathead minnow) NOEC 32 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2020. PEC/PNEC = 0,004 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm