Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atorvastatin

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

Försäljningen i Stockholms län har under senare år ökat, men mätningar under samma tidsperiod har visat att det är god marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan.

Atorvastatin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). 

Riskbedömningen, försumbar enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2004 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-03-01

[Siv Martini 2016-07-27] Pfizer har tagit bort sin info från fass.se. Arkivdokumnetation finns från 2011-04-14